Drie actuele nieuwsberichten over Amsterdam die aantonen dat scrum theorie gestoeld op transparantie, inspectie & aanpassing kunnen werken (of juist niet).

Een metro die te langs is voor het perron; is er tussentijds gekeken (inspectie) of is er gewacht op een eindproduct? 

Had Paradiso kunnen blijven bestaan als men gewoon stug had blijven doorprogrammeren in plaats van zich aan te passen naar de tijdgeest (punk!)?

Zou er zonder gebruik van het prognosemodel (inspectie & aanpassing) waar het Van Gogh Museum mee werkt het museum meer piekmomenten kennen? (lees het artikel)